18 augustus 2020, 12:00 - 17:00 uur

Fruitbedrijf Wouters, Reijmerstok

Op 18 augustus vindt de velddag plaats bij Fruitbedrijf Wouters. Deze dag hebben we van een standaard bijeenkomst opgewaardeerd naar een brede bijeenkomst voor fruittelers in Limburg, België en Duitsland. We willen fruittelers graag tonen welke stappen er afgelopen jaren gemaakt zijn als het gaat om een duurzame fruitteelt. De dag is tevens de afronding van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ in Zuid-Limburg.

Deze middag geeft de handvatten voor een omslag naar een duurzame teelt, waar in de bodem de basis wordt gelegd. En tevens het verbeteren van de plantweerbaarheid waarbij onder andere bladbemesting een cruciale rol speelt.  Tijdens de middag gaat u in gesprek met experts en toeleveranciers van bodemproducten, blad meststoffen en groene middelen die een rol kunnen spelen bij een duurzame teelt.  Er zijn tevens diverse praktijkproeven rondom kwaliteit en houdbaarheid van fruit te zien zijn.

 

Veldproeven

Tijdens de middag is er het volgende te zien en te horen:

 • Inzet strategie op basis van mycchorhizea, bodemschimmels en bacteriën zorgt voor snelle start van de teelt en een gezond gewas. En de rol van compost en Trichoderma schimmels daarbij. In samenwerking met PHC, Micosat en Orgapower.
 • Toepassing van Zeoliet in Conference voor binding van voedingsstoffen en stimulering bodemleven. In samenwerking met Poortershaven.
 • Inzet calcium meststoffen en strategie voor reductie kurkstip in Junami (SOILTECH, Servaplant en NAPAGRO);
 • Inzet EVR en calcium meststoffen i.r.t. kurkstip in Jolly Red en vruchtkwaliteit Conference. Praktijkproef met Jadis Agri.
 • Groenbemestermengsels geven verbeterslag en de basis voor een goede vervolgteelt. En toepassing bloemstroken. DLF.
 • Humine voor goede start in een nieuwe aanplant. In samenwerking met Humintech.
 • Herman Krebbers Delphy BV  in samenwerking met ZHE. Tijdens de middag worden diverse technieken getoond om onkruid te beheersen:
  • Rinieri vingerwieder/ schoffelmachine: de zwartstrook en tussen de bomen schoffelen op eenvoudige wijze en met hoge snelheid.
  • Ilmer strokenmaaier met schijf voorzien van taster,: maaien van de zwart-grasstrook en tussen de bomen. Door de taster beschadigd de boom niet.
  • Zanon lintenmaaier, op eenvoudige wijze onkruid wegmaaien tussen de bomen.
  • BCS Volcan L80 Dualsteer, compact tractor met omkeerbare stoel
 • Herman Krebbers Delphy BV  in samenwerking met Hissink:
  • Ladurner Mod. 7 H
  • Vimas Eco-Cleaner is een draadmaaier voor de mechanische onkruidbestrijding in de fruitteelt
 • Hans Smeets Smeets Agroconsultancy BV:  effecten van bladmeststoffen op de kwaliteit van het fruit.
 • Agrea behandeld een tweetal onderwerpen:
  • Fysium, een ruimtebehandeling na de oogst om de opslag van appels te verbeteren.
  • Afstrooien met Boomschors Pin Sylvester 0-30 als alternatief voor het chemisch onkruidvrij houden van de zwartstrook,

Ook nemen de Rabobank, Fruitveiling Zuid-Limburg, Mertens deel aan de dag.

Houdt de website en de persberichten in de gaten voor een actuele stand van zaken!  Uiteraard wordt de dag vormgegeven binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM betreffende Corona. Daarvoor willen we extra benadrukken dat opgeven voor de bijeenkomst verplicht is, zodat we een goed beeld hebben van de bezoekers (max. 50 mensen kunnen deelnemen).

Aanmeldingsformulier Velddag Wouters

Deze velddag wordt mogelijk gemaakt door: