18 augustus 2020, 12:00 - 17:00 uur

Fruitbedrijf Wouters, Reijmerstok

Op 18 augustus vindt (onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de Corona crisis) de velddag plaats bij Fruitbedrijf Wouters. Deze dag hebben we van een standaard bijeenkomst opgewaardeerd naar een brede bijeenkomst voor fruittelers in Limburg, België en Duitsland. We willen fruittelers graag tonen welke stappen er afgelopen jaren gemaakt zijn als het gaat om een duurzame fruitteelt. De dag is tevens de afronding van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ in Zuid-Limburg.

Deze middag geeft de handvatten voor een omslag naar een duurzame teelt, waar in de bodem de basis wordt gelegd. En tevens het verbeteren van de plantweerbaarheid waarbij onder andere bladbemesting een cruciale rol speelt.  Tijdens de middag gaat u in gesprek met experts en toeleveranciers van bodemproducten, blad meststoffen en groene middelen die een rol kunnen spelen bij een duurzame teelt.  Er zijn tevens diverse praktijkproeven rondom kwaliteit en houdbaarheid van fruit te zien zijn.

 

Veldproeven

Tijdens de middag is er het volgende te zien en te horen:

  • Inzet strategie op basis van mycchorhizea, bodemschimmels en bacteriën zorgt voor snelle start van de teelt en een gezond gewas. En de rol van compost en Trichoderma schimmels daarbij. In samenwerking met PHC, Micosat en Orgapower.
  • Toepassing van Zeoliet in Conference voor binding van voedingsstoffen en stimulering bodemleven. In samenwerking met Poortershaven.
  • Inzet calcium meststoffen en strategie voor reductie kurkstip in Junami (SOILTECH, Servaplant);
  • Inzet EVR en calcium meststoffen i.r.t. kurkstip in Jolly Red en vruchtkwaliteit Conference. Praktijkproef met Jadis Agri.
  • Groenbemestermengsels geven verbeterslag en de basis voor een goede vervolgteelt. En toepassing bloemstroken. DLF en Servaplant.
  • Humine voor goede start in een nieuwe aanplant. In samenwerking met Humintech.
  • Mechanische onkruidbestrijding in de fruitteelt: ZHE landbouw mechanisatie.
  • Herman Krebbers Delphy BV : spuittechniek
  • Hans Smeets Smeets Agro Consultancy BV:  effecten van bladmeststoffen op de kwaliteit van het fruit.

Ook nemen de Rabobank en Fruitveiling Zuid-Limburg deel aan de dag en gaan in op respectievelijk de bedrijfseconomische kant van duurzaamheid en nieuwe clubrassen.

Houdt de website en de persberichten in de gaten voor een actuele stand van zaken!  Uiteraard wordt de dag vormgegeven binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM betreffende Corona.

Aanmeldingsformulier Velddag Wouters

Deze velddag wordt mogelijk gemaakt door: