24 mei 2018, 19:00 - 22:00 uur

Zaal Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD in Klimmen.

Bodemanalyses en bodemconditie

Op 24 mei aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats in Zuid-Limburg. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ en ‘Levende Bodem’.  Tijdens de bijeenkomst bespreken we de diverse bodemanalyses die ingezet kunnen worden.

  • Voor welke analyse moet je als akkerbouwer kiezen?
  • Wat zijn de verschillen en wat is de toegevoegde waarde?
  • Wat zeggen mij de resultaten en wat dan?
  • Hoe is het met het bodemleven gesteld?

Tevens beoordelen we in een perceel enkele profielkuilen, waarbij gekeken wordt naar verdichte lagen, beworteling, aanwezigheid bodemleven,…