11 oktober 2019, 12:30 - 17:00 uur

Botden & Van Willigen, Zandstraat 12, 5836 AV, Sambeek.

Op 11 oktober vindt de bijeenkomst en spuitlicentie (Veiligheid en Techniek) ‘Handvatten voor een duurzame teelt’ plaats, Locatie: Kwekerij Botden & Van Willigen in Sambeek.

Tijdens deze middag gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Onkruidbestrijding: welke technieken zijn effectief. Wat wordt de onkruidstrategie 2020? Toepassing van mechanische onkruidbestrijding en de combinatie van mechanisch en chemisch. Met medewerking van WUR Open Teelten, TerrazzaMC,
 • Spuittechniek en effectiviteit, onder leiding van Herman Krebbers, Delphy. Hierbij wordt ingegaan op verschil in bedekking en indringing. Demonstraties en toelichting van:
  • Amazonespuit van Coenders (met verlaagde boomhoogte en 25cm dopafstand), met medewerking van Loonbedrijf Gebr. De Boer in Lottum;
  • Hardispuit met luchtondersteuning van Homburg;
  • En CHD spuit met driftarme doppen.
 • Inzet van plantversterkers, totaalstrategie van bodemverbetering, bladbemesting en toepassing compost. Doel: gezond en weerbaar gewas. Met medewerking van:
  • Soiltech: bladbemesting en toepassing Fytaforce
  • PHC: totaalstrategie om bodemleven en bodemweerbaarheid te verbeteren;
  • Orgapower: effectiviteit van compost;
  • Van Iersel Compost: effectiviteit van compost;
 • Praktische inzet van drones en precisielandbouw technieken in de teelt.

 

Programma:

12.45:   Ontvangst met koffie en thee

13.00:   Start met inleiding Hilfred Huiting, WUR Open teelten. Huiting is expert als het gaat om de mogelijkheden en ontwikkelingen van mechanische onkruidbestrijding.

14.00:   Vertrek naar het veld

14.30:   Op het veld, inleidingen en demonstraties.

17.00:   Einde bijeenkomst

  

Adres start bijeenkomst: Botden & Van Willigen, Zandstraat 12, 5836 AV Sambeek

Adres veldgedeelte: Lindelaan tegenover nr. 30 (Loonbedrijf Arts) in Oploo.

Interesse om deel te nemen? Geef u op met 190926 aanmeldformulier POP3 11 oktober 2019