11 juni 2020, 19:00 - 21:30 uur

Fruitbedrijf Wouters, Reijmerstok

Bodemverbetering, werken aan plantweerbaarheid en biodiversiteit zijn de speerpunten van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten Limburg’. Voldoende en schoon water is het doel maar ook een voorwaarde voor een duurzame teelt. Tijdens de eerste bijeenkomsten gaan de deelnemers in gesprek met Waterschap Limburg hierover.

Ook wordt besproken hoe functioneel en effectief te werken aan biodiversiteit.