23 april 2018, 19:00 - 22:00 uur

Zaal Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD in Klimmen.

Het praktische project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten, is recent gestart en biedt voor fruittelers mogelijkheden om te werken aan onder andere het effectief stimuleren van de biodiversiteit, mechanische onkruidbestrijding en het vergroten van de plantweerbaarheid.  Onderdelen van dit project passen ook goed binnen de eisen die milieukeur /planetproof stelt aan telers.

 

Programma

19.00 uur              Start bijeenkomst

19.15-19.45 uur   Belang van organische stof  en het bodemleven in de fruitteelt. En effect van mechanische onkruidbestrijding en afdekken op plantengroei en bodemleven. Hans Smeets, Delphy.

19.45-20.30 uur   Praktische tips om het bodemleven te stimuleren. Raymond Notermans PHC.

20.30 uur               Pauze

20.45-21.15 uur    Praktisch en effectief stimuleren van de biodiversiteit in de fruitteelt. David van de Graaf, Delphy team fruitteelt.

21.15-21.30 uur    Mogelijkheden project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ Limburg.  Hans Smeets Delphy.

21.30 uur               Rondvraag

 

Wij ontvangen u graag op maandag avond  23 april in Klimmen. Graag aanmelden in verband met de ruimte en de koffie. Stuur daarvoor een mailtje naar e.hessel@hesselmarketing.nl .