22 augustus 2019, 13:00 - 17:00 uur

Fruitbedrijf Wouters, Groenendalsbergweg 1, Reijmerstok

Op 22 augustus a.s. organiseren we in het kader van het project de demomiddag Fruitteelt: handvatten voor een toekomstbestendige fruitteelt. Deze dag vindt plaats op het innovatieve bedrijf van Wouters in Reijmerstok. Tijdens de dag krijgt u de handvatten voor  een duurzame fruitteelt. Het programma van de dag is zo goed als rond. U kunt de volgende demonstraties, inleidingen en praktijkproeven bezoeken:

Bedrijf Onderwerp
Rabobank Masterclass ondernemen
Poortershaven Minerals toepassing Leonardiet ter verbetering watervasthoudendheid, verhoging organische stof.
Vitasol Toepassing steenmeel in weerbare teelt
Xpert4Growth Inzet Chitosan Hydrochloride in hop
DLF Verbetering bodemstructuur, bodemleven en organische stof door groenbemestermengsels
DLF Stimuleren van natuurlijke vijanden door inzet bloemstroken
Micosat Weerbaar gewas door inzet van schimmels en bacteriën
PHC Mycorrhizae schimmels zorgen voor een betere bodemstructuur en watervasthoudend en water
Huntjens en Munckhoff Demonstratie Munckhof Varimas
Syngenta Spuitdruk, keuze doppen en spuitbeeld
Agrifirm Praktijkproef: bladmeststoffen voor een gezond gewas
Soiltech Praktijkproef: bladmeststoffen voor een gezond gewas
Jadis Agri Inzet EVR in de teelt van hop
Orgapower Dompelen Trichoderma Kernmix ten behoeve van eerste wortelgroei
Delphy Fruitteelt & akkerbouw Vertaling dronebeelden in gewasspecifieke maatregelen
Agrifirm Aan de slag met bodemscanners bij aanvang teelt
Hans Smeets Compost op maat
Frans Lacroix Demonstratie Mitterer sensor boomgaardspuit
Fruitveiling Margraten Specifieke teeltmaatregelen in de teelt van Morgana

 

Locatie van de dag: Fruitbedrijf Wouters, Groenendalsbergweg 1, Reijmerstok.

Bijeenkomst kan meetellen in de verlenging van de spuitlicentie ‘Veiligheid & Techniek’. Aanmelden kan via dit formulier.

Binnenkort meer informatie en het specifieke programma op deze website en in de vakpers!

Deelnemende bedrijven:

                  Huntjens BV