19 september 2018, 12:00 - 17:00 uur

Seures Roses

Op 19 september vindt de grote demodag plaats. Bij Gebr. Seuren Rozenkwekerijen in Lottum en aanliggende percelen met groenbemesters en kruiden. Een middag met praktische demonstraties en lezingen, interessant voor boomkwekers, groentetelers en akkerbouwers. Er is een mooi programma in elkaar gezet met een variatie aan onderwerpen: strategieën voor bodemverbetering, inzet groenbemesters, de rol die verschillende precisielandbouw technieken hierbij kunnen spelen, inzet van mechanisatie ter voorbereiding van zaaien en planten.  Hieronder een overzicht van de verschillende demonstraties en lezingen:

 

Demo: plantweerbaarheid en steenmeel in rozen, i.s.m. Poortershaven

In het kader van het project is een demo aangelegd met de toepassing van steenmeel in oplossing in de teelt van rozen. In vele onderzoeken is naar voren gekomen dat het silicium in de steenmeel een grote rol kan spelen in het weerbaarder maken van de planten voor bijvoorbeeld schimmelziekten.

Spreker: Erik Ammerlaan, Poortershaven Industrial minerals BV.

 

Demo: strategie voor bodemgezondheid en plantvitaliteit, Soiltech

Soiltech komt voort uit een onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar bodemgezondheid en de route naar een zo duurzaam mogelijke teelt. Het bedrijf staat bekend om de BodemBalansAnalyses aan de hand waarvan zij de grond en het gewas optimaliseren met bladmeststoffen, compost thee en diverse andere producten.

Spreker: Stephan Evers, Soiltech

Demo: topsoilmapper, Dual EM en drones praktische hulpmiddelen bij een duurzame teelt

Dronewerkers, Fleuren en CNH Industrial tonen en demonstreren respectievelijk de inzet van drones, van de bodemscanner Dual EM en de Topsoilmapper.  Deelnemers krijgen een beeld van de mogelijkheden om deze precisietechnieken in te zetten bij het beoordelen van een perceel en gewas.

Sprekers: Bert Rijk, Dronewerkers, Yannick Smeds van Fleuren en Maarten de Groot en Kimberly Vanrobays, CNH Industrial.

Inleiding: verantwoord kiezen voor de juiste groenbemester. I.s.m. DLF.

Hendrik Nagelhoud neemt u mee in de keuzes voor groenbemesters. Wat wil je als teler hier mee bereiken en wat past daarbij.  Onder andere bodemstructuur, grondgebonden ziekten en plagen geven richting aan de keuze.

Spreker: Hendrik Nagelhoud, DLF.

Demo: mogelijkheden Chitosan Hydrochloride in strategie van plantversterking en bodemweerbaarheid

Jean Feuillat geeft uitleg bij de demo van Chitosan in de teelt van kruiden en groenten. De demo is aangelegd in de teelt van Kervel. Het middel dat op de Europese lijst van basisstoffen staat, kan een rol spelen bij het stressbestendig maken van gewassen. In bv droge of juist extreem natte perioden. Ook speelt het een rol in plantweerbaarheid.

Spreker: Jean Feuillat, Xpert4Growth

Inleiding: compost: multifunctionele bodemverbeteraar

Jeroen van Lanen van Van Iersel Compost. Compost is niet zo maar compost. Afhankelijk van de grond en eventuele knelpunten in het combinatie met het gewas bepalen de keuze voor compost. Van Iersel Compost is sterk in compost op maat. Daarnaast kan compost ook als drager functioneren van andere (organische) meststoffen en bijvoorbeeld steenmeel, kalk.

Spreker: Jeroen van Lanen, Van Iersel Compost.

 

Demo: stimulering bodemleven

Bij de duurzame voorbereiding van een perceel met een minder goede bodemstructuur is vaak een totaalstrategie de oplossing. Naast inzet van werktuigen om bijvoorbeeld de grond los te maken en de inzet van groenbemesters, hoort daarbij ook het stimuleren van het bodemleven. Mycchorhiza zorgen voor structuur en vergroting van de water opneembaarheid van de plant.

Spreker: Raymond Notermans, PHC.

 

Inleiding: vaststellen bodemgezondheid 

Alie Hissink en Bob Fabri van Eurofins Agro. De bodemvruchtbaarheid bepaalt voor een groot deel het succes van de teelt. Maar worden de aanwezige voedingsstoffen daadwerkelijk opgenomen? De bijmestmonitor onderzoekt zowel de bodem als het gewas op nutriënten. Het bijmestadvies wordt gebaseerd op het gecombineerde onderzoek.

Demonstraties INTERREG Levende Bodem, i.s.m. Loonbedrijf Gebr. de Boer in Lottum

5 machines worden getoond door Gebroeders de Boer in Lottum. Deze machines/ werktuigen worden ingezet bij het duurzaam voorbereiden van het plant- of zaaibed. Waarbij bodemleven gestimuleerd of gespaard wordt en eventuele verdichtingen opgeheven worden.

  • Lemken Jewel: 4 schaar met strokenrister
  • Imants Spitmachine 38WX
  •  Ovlac Ecoploeg
  • Rabe Woelcombinatie
  • Evers Diepwoeler en uitleg bodemprofiel

 

Interessante middag voor boomkwekers, vaste plantenkwekers, groentetelers en akkerbouwers.

Deelname is gratis, maar graag wel opgeven i.v.m. catering met Aanmeldingsformulier bezoekers Seuren