19 december 2018, 19:30 - 22:00 uur

Mertens-groep in Horst

De aaltjesproblematiek in de diverse teelten kwam in 2018 sterk naar voren.  In het project zijn diverse demo’s opgezet in relatie tot aaltjes. Tijdens de bijeenkomst gaan we met de aaltjesexpert van PPO-AGV, Johnny Visser, in gesprek over do’s en don’ts wat betreft aaltjes. Welke strategieën werken? In de voorbereiding op de teelt en tijdens de teelt.