17 januari 2019, 15:30 - 19:30 uur

Neer of omgeving

Uitnodiging volgt nog. In ieder geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Duurzame onkruidstrategie seizoen 2019.
  • Bodemverdichting & waterhuishouding.
  • Oplossingsrichtingen: mechanisatie, precisietechnieken en groenbemesters.