22 november 2018, 13:00 - 16:30 uur

Vruchtboomkwekerij Guus van Montfort, Waterlaat 31, 5571 MZ, Bergeijk.

Tijdens deze praktische en interessante middag willen wij met u onderstaande onderwerpen behandelen : 

  • Milieuvriendelijke teelt.   Afgelopen jaren is bij deze ondernemer veel energie gestoken in milieuvriendelijke teeltmethoden.
  • Beregening.   Druppelbevloeiing.  Afgelopen zomer heeft deze manier van watergeven veel voordelen laten zien.
  • Goede kwaliteit van de planten door minimale kunstmestgift en toepassing organische mest en mestkorrels.
  • Goed wortelgestel door strategie van bodemverbetering en inzet van bodempreparaten.  Schimmels en bodembacteriën
  • Precisie landbouw.   Bodemscans en het inzetten van drones om bodem- en gewasverschillen te zien.