30 augustus 2018, 13:00 - 17:00 uur

Multifunctionele Accommodatie Kimpe Veld, St. Barbaraplein 2, 6005 SR Weert/Tungelroy

Bodemverbetering moet uiteindelijk resulteren in een weerbaar gewas. Soms zijn er meer maatregelen nodig om het gewas weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Bij Mans Weert is een praktijkproef aangelegd waarin diverse strategieën zijn ingezet om het Leliegewas weerbaar te maken voor grondgebonden schimmels en aantasting door nematoden. Er zal uitgelegd worden gegeven over deze strategieën en de achterliggende gedachte.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur: binnenlopen 

13.00 uur: Inleiding plantweerbaarheid, door Hans Smeets

14.00 uur: Strategie bodem- en plantweerbaarheid door Stephan Evers van Soiltech en Koppert. 

15.00 uur: bezoek percelen Mans, lelies en schorseneren.

16.30 uur: einde

De bijeenkomst is toegankelijk voor deelnemers aan het project.