5 februari 2019, 19:00 - 22:00 uur

In deze bijeenkomst gaan we in op alle aspecten die van belang zijn bij het voorbereiden van het perceel:

  • Nemen van grondmonsters;
  • Beoordeling van grondmonster;
  • Opstellen van plan voor bemesting en bodembewerking 2019