16 juni 2020, 19:00 - 21:30 uur

MTS Lucassen, Afferden

Bodemverbetering, werken aan plantweerbaarheid en biodiversiteit zijn de speerpunten van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten Limburg’. Voldoende en schoon water is het doel maar ook een voorwaarde voor een duurzame teelt. Tijdens deze bijeenkomst bij MTS Lucassen in Afferden gaan de deelnemers in gesprek met Har Frenken van Waterschap Limburg.

Ook wordt besproken hoe functioneel en effectief te werken aan biodiversiteit en bezoeken we een perceel waar een speciaal drachtplantenmengsel is ingezaaid. Om bijen en vlinders te stimuleren.