Aanpak biodiversiteit op het eigen bedrijf

In een omgeving met veel variatie in insectenleven, houden de natuurlijke vijanden de plaaginsecten in bedwang. In het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ worden praktische handvatten gegeven om de biodiversiteit op het eigen bedrijf te verbeteren en in te zetten. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

  • Welke natuurlijke vijanden kunnen een rol spelen op uw bedrijf? Denk daarbij niet alleen aan insecten maar ook aan het stimuleren van vogels, kleine zoogdieren.
  • Hoe kun je als teler biodiversiteit gericht,  effectief en voor de lange termijn inzetten?
  • Welke maatregelen moet je treffen om natuurlijke vijanden aan te trekken en te behouden?
  • Welke vegetatie en beplanting kan daarbij een rol spelen?
  • Welke teelt technische maatregelen kun je wel of niet uitvoeren als het gaat om stimuleren en behouden van insectenleven?

De bovenstaande onderwerpen komen in diverse bijeenkomsten terug. Ook worden er enkele demo’s aanlegd met bloemstroken en bloeiende groenbemester mengsels.

Eénvoudig bedrijfsnatuurplan

Alles hangt met elkaar samen in je bedrijf. Een bedrijfsnatuurplan helpt om een eigen aanpak te ontwikkelen om natuur te integreren in het bedrijf. Ook wordt een bedrijfsnatuurplan steeds meer gebruikt om aan de buitenwereld te laten zien hoe je als ondernemer omgaat met de natuur op je bedrijf en in je omgeving.

 

Regionale aanpak

Natuurlijke vijanden stoppen niet bij de rand van je perceel. Gezamenlijk in de regio werken aan biodiversiteit blijkt effectiever zijn. Binnen het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ gaan we onderzoeken of we ook op regionale schaal hier aan kunnen werken.