23 april vond de eerste bijeenkomst plaats in Zuid-Limburg. Voor fruittelers.

Mycorrhiza en compost?

Raymond Notermans van PHC nam de deelnemende fruittelers mee ‘de bodem in’. Vooral de rol van mycorrhiza werd door animatie en foto’s heel erg duidelijk. Deze specifieke groep schimmels speelt een rol bij de opname van voedingsstoffen door de planten. Spelen een rol bij de bescherming van de planten tegen indringers. Zoals aaltjes. En zorgen ook nog eens voor structuur in de bodem door de aanmaak van het stofje Glomaline. Deze stof lijmt grond deeltjes aan elkaar tot bodem aggregaten.

Er is veel onduidelijkheid over de inhoud en de rol van compost. Notermans legt uit dat compost geen humus bevat. Maar humus is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem. Organische stof is al het dode organische materiaal dat in de bodem aanwezig is. Humus wordt gevormd door ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal. Vaak wordt het woord humus gebruikt als synoniem voor compost. Dit is onjuist.

Organische stof

Hans Smeets van Delphy zoomt verder in op organische stof.  Organische stof, zoals gemeten op de meeste bodemanalyses is een combinatie van drie verschillende materialen:

  • Verse organische stof
  • Actieve humus
  • Stabiele humus

Humus speelt een rol bij diverse zaken zoals droogteresistentie, bufferen van pH effecten en bijvoorbeeld het vasthouden van mineralen.  Humus houdt 80% tot 90% van het gewicht in water vast. Microben die in stabiele humus leven scheiden een slijm uit dat ook helpt bij het vasthouden van vocht in de wortelzone. Glomaline als voorbeeld.  pH extremen hebben een diepgaand effect op de nutriënten beschikbaarheid. Humus kan de negatieve gevolgen van deze extremen neutraliseren. Daarnaast speelt humus een rol bij het vast houden van mineralen. Humus heeft een CEC van 250 en kan mineralen en vooral anionen vastleggen zodat ze niet uitspoelen.  

Bodemgezondheid heeft invloed op zeven manieren:

  • De humus ‘lijm’ stopt erosie van de kostbare bovenlaag.
  • De aanwezige organismen in een gezonde bodem (gestimuleerd door organische stof) breken chemicaliën af alvorens ze in onze waterwegen komen.
  • Gezonde bodems hebben minder chemische sturing nodig ( minder besmetting) omdat de plant een beter immuun systeem heeft
  • Nitraten zijn een belangrijke vervuiler in de meeste waterwegen . Gronden met voldoende organische stof binden nitraten en zorgen zo voor minder uitspoeling.
  • Levende gronden met een kruimelstructuur laten meer zuurstof toe en oxideren chemische residuen. Fosfor spoelt minder uit dus minder algengroei.
  • Humusrijke bodems absorberen veel meer water gedurende zware neerslag en er is minder kans op overstromingen

Aan het einde van de bijeenkomst werd uitleg gegeven over het project ‘ Duurzame teelt, gezonde producten’ in Limburg. Wilt u ook werken aan een gezonde bodem, plantversterking en het vergroten van de biodiversiteit op en rond uw bedrijf? En is uw bedrijf gevestigd in Limburg? Geef u dan op voor dit interessante 3-jarige project. Mail daarvoor naar: e.hessel@hesselmarketing.nl. Meer informatie over het project treft u hier aan.