Op 28 februari organiseerden we vanuit het project een bijeenkomst in het Landbouwhuis in Roermond. Onder leiding van Pius Floris van PHC werden de diverse grondmonsters van de deelnemers bekeken. Al op een heel éénvoudige manier kun je met water en een zeef al zien hoe het gesteld is met de aanwezige mycchorhizae in de grond. Deze schimmels produceren een stofje, glomaline, wat zorgt dat de bodem zijn structuur krijgt. Deze schimmels zorgen voor aggregaatvorming. Mist de grond deze schimmels dan is er ook een sprake van aggragaten en spoelt de grond als het ware uit.

Ook onder de microscoop werd dit mooi zichtbaar.  In de volgende bijeenkomsten in februari 2019 gaan we hierop verder.