Praktisch aan de slag

De twee aftrapbijeenkomsten van het project hebben plaatsgevonden. Op 13 december 2017 en 11 januari 2018. Aan het project nemen nu meer dan 35 boomkwekers, groentetelers, vaste plantentelers, akkerbouwers en fruittelers deel.  Zij gaan aan de slag met:

  • Bodemverbetering. Van het herkennen en beoordelen van de eigen grond. Tot en met het verbeteren van bodemleven, structuur en gewasgroei.
  • Plantweerbaarheid
  • Biodiversiteit en ontwikkeling van een eigen bedrijfsnatuurplan

Voorop staat eenvoudig te begrijpen en toe te passen kennis. In bijeenkomsten wordt kennis vergaard. En op het eigen bedrijf wordt de kennis toegepast. Met enkele uren per jaar begeleiding van de experts.

 

Bodemanalyses vormen de basis voor bodemverbetering. Tijdens de bijeenkomst geeft Hans Smeets een beeld van de mogelijkheden. Wat kun je nu praktisch uit de analyses halen? Hoe vertaal je dat in een plan van aanpak? Smeets ging ook in op het belang van het bodemleven. Onmisbaar voor de plantengroei. En ook te meten en in kaart te brengen.

Tijdens de teelt helpen droge stof analyses de voedingstoestand van de planten in beeld te brengen. En indien nodig bij te sturen.

Herman Krebbers, specialist precisielandbouw bij Delphy, liet diverse beelden met bodemscans en drones langskomen. De inzet van deze nieuwe technieken geeft al in een vroegtijdig stadium een beeld van de in te zetten strategie. Zowel wat betreft bodemverbetering als teeltstrategie.