Op 22 augustus a.s. organiseren we in het kader van het project de demodag Fruitteelt. Deze dag vindt plaats op het innovatieve bedrijf van Wouters in Reijmerstok. Tijdens de dag krijgt u de handvatten voor  een duurzame fruitteelt. Het programma van de dag krijgt inmiddels aardig vorm. In ieder geval kunt u de volgende demonstraties, inleidingen en praktijkproeven bezoeken:

  • Rabobank: bedrijfseconomisch duurzaam ondernemen;
  • Praktijkproef met inzet compost en leonardiet (Orgapower, Poortershaven): ter verbetering van de watervasthoudendheid van de bodem, verhoging van het organische stof gehalte, stimulering van het bodemleven en de basis voor een weerbaar gewas.
  • Inzet groenbemestermengsels (DLF): verbetering bodemstructuur, bodemleven, organische stof;
  • Inzet mycchorhizae, bodemschimmels en bacteriën (Micosat, PHC: praktijkproef): basis voor weerbaar gewas, Mycorrhizae schimmels zorgen voor een betere bodemstructuur en watervasthoudend en water afvoerend vermogen.
  • Inzet strategie van bladbemesting (Agrifirm, Soiltech: praktijkproef).
  • Inzet bloemenmengsels (DLF)
  • Driftreducerende maatregelen: Munckhof Varimas via Huntjens, demonstratie met watergevoelig papier voor tonen van spuitbeeld in relatie tot spuitdoppen.
  • Inzet drones, realisatie van taakkaarten voor gerichte gewasbehandelingen, zoals wortelsnijden en plaatsspecifieke teeltmaatregelen: Delphy fruitteelt en Delphy akkerbouw;
  • Inzet bodemscanners, voor plaats specifieke behandelingen.

Locatie van de dag: Fruitbedrijf Wouters, Groenendalsbergweg 1, Reijmerstok.

Binnenkort meer informatie en het specifieke programma op deze website en in de vakpers!

Deelnemende bedrijven: