Op 11 oktober vond er in het kader va n het project Duurzame teelt, gezonde producten een veldbijeenkomst plaats bij Botden & Van Willegen in Sambeek.

Onderdeel van het programma was een demonstratie met verschillende driftreducerende spuittechnieken voor de vruchtboomteelt.
Met ingang van 2019 moeten de spuittechnieken voldoen aan de nieuwe voorwaarden in de DRT en DRD lijst. De lijsten Drift Reducerende Technieken en Drift Reducerende Doppen. Bij een aantal technieken moet daarbij de druk waarmee gespoten wordt, worden vastgelegd. Dit moet plaatsvinden met een Druk Registratie Voorziening (DRV). Deelnemers kregen een overzicht van de belangrijkste wettelijke regels en  aandachtspunten bij de keuze van spuittechnieken. Ook was daarin een indeling opgenomen van de technieken in drift reductie klassen. Zie ook: Driftreducerende spuittechniek info regelgeving 20191022

 

Spuittechniek

Er is gedemonstreerd in een éénjarig gewas met een planthoogte van ca 160 cm.  De dosering van 350 ltr/ha met de volgende spuittechnieken:

Driftreducerende spuittechniek Merk Type machine / techniek
Driftarme doppen 75 % DRD CHD / Agrotop Agrotop Airmix 110-04 op  4 bar
Driftarme doppen 75 % DRD CHD / Lechler Lechler IDKT  op 3 bar
Verlaagde spuitboom, 25 cm dopafstand Amazone Amaselect dophouder
Luchtondersteund spuiten Hardi Twin Force

 

Naast drift reductie is voor de telers de gelijkmatigheid van verdeling en bladbedekking en indring in het gewas van de spuitvloeistof van groot belang.  Bij de demonstraties is daarom een standaard met vloeistofgevoelig papier tussen de planten gezet. Na de demonstraties aan de aanwezigen het spuitresultaat van de verschillenden technieken getoond en toegelicht.
In de ochtend was al een test gedaan met verschillende doppen. Door middel van de toevoeging van fluorescerende stof door de spuitvloeistof kon ook het spuitbeeld bekeken worden. Met behulp van blacklight konden deelnemers op verschillende planten dan direct de volledige bedekking en indringing vergelijken.

In de demonstratie was duidelijk te zien dat de Agrotop Airmix een grovere druppel bedekking gaf en weinig bedekking op verticale bladstand. De Lechler IDKT is een tweestraalsdop, die zowel naar voren als naar achteren spuit. Daarbij  zijn de twee spuitmondjes kleiner en geven fijnere druppels. De fijne bedekking en de bedekking aan voor- en achterzijde van de verticale bladeren en papiertjes toonden dus een duidelijk betere bedekking in deze situatie. Door technische omstandigheden heeft de Amazone spuit de techniek niet in de praktijk kunnen demonstreren.
Het systeem van luchtondersteuning vraagt een ervaren deskundig gebruik. Met de juiste afstelling van spuitdruk en hoeveelheid blaaslucht en de stand van de blaasmonden van de Hardi spuit. De vochtgevoelige papiertjes toonde een goede bedekking. Hoewel de verticale stand geen betere bedekking had van voor- en achterzijde dan de tweewaaierdoppen van Lechler.

Op deze website binnenkort de datum voor een vergelijkbare bijeenkomst in Zuid-Limburg.