Effecten zien

In het project Duurzame teelt, gezonde producten worden jaarlijks minimaal 6 demo’s en praktijkproeven aangelegd. De ervaringen van de uitvoerders van het project zijn dat alleen door de effecten te van nieuwe producten en strategieën, kwekers een gevoel krijgen bij de werking en het effect.

De effecten die binnen het project gezien worden zijn de korte termijn resultaten. Het werken aan bodemverbetering, plantweerbaarheid en het stimuleren van de biodiversiteit op en rond het bedrijf, gaat ook over de lange termijn.  Door verbetering van de bodemstructuur, het stimuleren van bodemleven en het opbouwen van biodiversiteit wordt ook voor de lange termijn in de teelt een basis gelegd voor een gezond en weerbaar gewas.  Hieronder enkele voorbeelden van de demo’s 2019.

Leonardiet stimuleert bodemleven en wortelontwikkeling

Op Fruitbedrijf Wouters in Reijmerstok is het product Leonardiet toegepast. Leonardiet is een natuurlijke grondstof met een hoog gehalte aan huminen (humus- en fulvozuren). Leonardiet is ontstaan in specifieke sedimentatielagen in het zachte bruinkool.

In de behandeling met Leonardiet hebben we gezien dat de beworteling van het gewas beter was dan in het onbehandelde deel. Dit wordt veroorzaakt doordat het product het bodemleven stimuleert en tevens zorgt voor een grotere watervasthoudendheid en binding van voedingsstoffen. Meststoffen spoelen dus minder uit en worden beter benut door het gewas.

 

Duurzame teelt pioenrozen

In de teelt van pioenrozen, onder glas en in de volle grond, wordt inmiddels voor het tweede jaar een praktijkproef uitgevoerd met Hicure van Syngenta. Gecombineerd met een silicium product. In zeer warme en voor de plant stress volle perioden hebben we gezien dat de combinatie van deze producten ervoor zorgt dat de plantstress wordt gereduceerd. Het idee achter de betreffende producten is dat de plant kant en klare aminozuren via het blad krijgt toegediend. Hierdoor kost het de plant minder energie om de fotosynthese met de aangeboden aminozuren op niveau te houden. Het silicium product zorgt voor stevigere celwanden.

 

Aanpak

In het project worden ondernemers begeleid bij het vormgeven van een geïntegreerde teelt. Waarbij de focus ligt op bodemverbetering, plantweerbaarheid en biodiversiteit. Deelnemers binnen het project hebben momenteel te maken met veel ontwikkelingen waarmee zij met hun bedrijfsvoering rekening moeten houden:

  • Ambities van het ministerie van LNV;  voor 2030 volledig geïntegreerde teelt;
  • Klimaatverandering en het ontstaan van perioden van droogte en korte maar heftige regenbuien;
  • De discussie met betrekking tot glyfosaat en
  • Het snel wegvallen van diverse middelen

Binnen het project helpen begeleiders, Smeets Agroconsultancy, Hessel Marketing & Communicatie  en Delphy (Herman Krebbers), ondernemers de handvatten aan te reiken om in te spelen op en klaar te zijn voor deze veranderingen.