Demo’s tonen effect strategieën

Het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’, omvat het opstarten en uitvoeren van demo’s. De behoefte van de deelnemers is om meer informatie te halen uit de demo’s. Daarom hebben de uitvoerders praktijkproeven aangelegd die voorzien in meer informatie over de toegepaste producten en strategieën. Enkele malen per seizoen worden er waarnemingen gedaan en wordt de praktijkproef gevolgd.

De praktijkproeven worden met de deelnemers van het project bezocht. En tonen hoe nieuwe strategieën en producten uitpakken.

Praktijkproeven 2018

 • Vruchtwisseling en stimulering bodemleven in relatie tot aaltjesproblematiek in vaste planten;
 • Mechanische onkruidbestrijding en bodemleven in fruitteelt;
 • Stimulering wortelgroei en strategie aaltjes in Lelie;
 • Plantversterking en fijngemalen steenmeel in rozen;
 • Herinplant in vruchtbomen;
 • Precisie landbouw technieken en in kaart brengen perceel in akkerbouw

Tijdens de veldbijeenkomsten van het project wordt een bezoek gebracht aan de demo’s. Via nieuwsbrieven en in de bijeenkomsten worden ook de resultaten gepresenteerd. En besproken.

Praktijkproeven 2019

Ook in 2019 is een groot aantal praktijkproeven uitgevoerd. Met de praktijkproeven doen de deelnemende kwekers ervaring op met nieuwe maatregelen, strategieën en producten. De deelnemers in het project bezoeken de praktijkproeven tijdens de bijeenkomsten en de demodagen.

In 2019 hebben we de volgende resultaten behaald in praktijkproeven:

 • Hop:  toepassen van plantversterkers leidt tot forse afname GBM gebruik en zelfs tot biologische teelt
 • Toepassen van bladmeststoffen leidt tot verbetering kwaliteit appels en peren.  Minder stip in de appels
 • Bladmeststoffen toepassen op basis van bladmonsters leidt tot flinke verbetering van houdbaarheid zoete kers
 • Nieuwe plantversterker leidt tot 40% reductie GBM gebruik in de teelt van aardappels
 • Bodem analyses volgens Albrecht methodiek leidt tot beter suikerbieten gewas en afname GBM gebruik
 • Compost mengsels op maten laten duidelijk een verbetering zien in de bodembiologie , waardoor er een weerbaar gewas ontstaat.
 • Proeven met silicium meststoffen en aminozuren zorgt voor minder stress en een betere verdeling van voeding in de plant.
 • Bodem en blad analyses geven veel inzicht in de voeding in de bodem en planten waardoor er veel gerichter bemest kan worden