Demo’s tonen effect strategieën

Jaarlijks worden er 6 demo’s aangelegd. Duurzaam telen, bodemverbetering en werken aan plantweerbaarheid betekent nieuwe teeltstrategieën. De demo’s zijn praktijkproeven waar deelnemers aan het project een bezoek aan brengen. En kunnen zien en ervaren hoe nieuwe strategieën en producten uitpakken.

Praktijkproeven 2018

  • Vruchtwisseling en stimulering bodemleven in relatie tot aaltjesproblematiek in vaste planten;
  • Mechanische onkruidbestrijding en bodemleven in fruitteelt;
  • Stimulering wortelgroei en strategie aaltjes in Lelie;
  • Plantversterking en fijngemalen steenmeel in rozen;
  • Herinplant in vruchtbomen;
  • Precisie landbouw technieken en in kaart brengen perceel in akkerbouw

Tijdens de veldbijeenkomsten van het project wordt een bezoek gebracht aan de demo’s. Via nieuwsbrieven en in de bijeenkomsten worden ook de resultaten gepresenteerd. En besproken.