In het project Duurzame teelt, gezonde producten is er veel aandacht besteed aan het meten van de biologische bodemkwaliteit. Naast de chemische bodem analyses.  Wereldwijd komt er steeds meer aandacht voor de bodem. Zeker als het gaat om koolstof vastlegging liggen er kansen voor de agrarische sector. In de fruitteelt en in de hopteelt op het bedrijf van Wouters te Reijmerstok zijn er vooraf en na afloop van het project bodemonderzoeken uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bodembiologie. De hop wordt geteeld voor Gulpener bier. Een bedrijf dat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. 

In 2019 is er voor de hop een nieuw spuitschema opgesteld waarbij er veel meer met bladmeststoffen gewerkt werd en vrijwel geen gebruik werd gemaakt van chemische gewas bescherming middelen. De basis voor een gezonde teelt begint in de bodem. Net als bij de mens is een goede voeding van essentieel belang voor een gezonde teelt.  Voor aanvang van de teelt zijn er grondmonsters genomen waarbij er gekeken is naar de voedingstoestand van de grond. Hieruit is gebleken dat ook de Limburgse lössgronden te lage Calcium en Magnesium waarden bevatten.  Bovendien zien we grote verschillen tussen de diverse percelen en in de percelen. Calcium zorgt voor stevige celwanden. Magnesium speelt een grote rol bij de vorming van bladgroen korrels.  Het evenwicht van voedingselementen zorgt voor een goede en evenwichtige planten groei.  Zie het Mulders Wiel.

We zien onder andere de invloed van Calcium op de opname van andere elementen. Optimale Calcium opname zorgt voor een goede opname van een groot aantal elementen. Teveel calcium belemmert juist de opname van die elementen.

Hopteelt Wouters
Mulders chart: bron:
 https://www.n-xt.com/en/soil-health/limiting-minerals