Afgelopen drie jaar is in het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ veel ervaring opgedaan met de inzet van groene middelen in diverse teelten. Een duurzame teeltstrategie en de inzet van groene middelen vraagt over het algemeen een andere benadering. Van een bestrijdende werking naar een preventieve inzet van middelen om te voorkomen dat de plant in een stress toestand komt, waarin deze gevoelig is voor ziekten en plagen.  Of de bedekking van de plant met middelen waardoor ziekteverwekkers geen kans krijgen. Als laatste zijn er groene middelen zoals de EVR van Jadis Agri gebruikt, die de opname en werking van bijvoorbeeld bladbemesting en chemische middelen vergroten. Waardoor de werking van het chemische middel effectiever is.

Een ander onderdeel van duurzaam telen waar de deelnemers ervaring mee opgedaan hebben is de toepassing van bladmeststoffen.  In het project hebben we veelvuldig bladmonsters ingezet om de voedingstoestand in beeld te brengen. En op basis daarvan bladbemesting toe te passen. Duurzaam telen is ook voor een groot deel de plant in balans te houden en plantstress voorkomen.

Hicure en silicium product in pioen

In de teelt van pioenroos is de Hicure (combinatie van aminozuren) en een silicium product toegepast. Ook voor deze groene lijn van Syngenta is het belangrijk tijdig in het seizoen te beginnen. We hebben gezien dat in het droge jaar 2020 de voedingswaarde van de pioenen en de beworteling aanzienlijk beter waren dan de onbehandelde pioenen. Op de foto is duidelijk te zien dat er een grote hoeveelheid haarwortels zich gevormd hebben.

Bladbemesting en kwaliteit fruit

In de fruitteelt zijn in 2020 een aantal calcium meststoffen en strategieën toegepast in de appels en peren. Met medewerking van Jadis Agri, NAPAGRO, Soiltech en Servaplant. Binnenkort verschijnen daar de resultaten van! In 2021 wordt een online spuitlicentie georganiseerd met de presentatie van de resultaten.

We hebben vastgesteld dat de appels voor de oogst nog grote hoeveelheden Calcium opnemen. Calcium speelt een grote rol bij de houdbaarheid van het fruit.