Eind 2017 is het project Duurzame teelt, gezonde producten gestart. Een project ondersteund door de provincie Limburg en de EU, in het kader van POP3.  Ruim 30 kwekers zijn in dit driejarig project aan de slag gegaan met onder andere hun bodem en het vergroten van de plantweerbaarheid. Geen makkelijke opgave. Het zichtbaar en effectief verbeteren van de grond is een proces van langere adem. En de opzet van een strategie van bodemverbetering. Het zit hem niet in één enkel product of maatregel te treffen maar in de combinatie van producten en maatregelen. Dat is inmiddels ook de ervaring van Cor en Esther Neijenhuis.  Zij zijn deelnemer aan het project. Het bedrijf is gevestigd in het voormalig glastuinbouwgebied van Bemmel/ Huissen.

 

Neijenhuis teelt een variatie aan gewassen in de koude kas. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1967. Eerder werden diverse soorten groenten zoals andijvie en sla geteeld. Afgelopen jaren is dat uitgebreid met pioenen, sierpepers en raapstelen.

Esther “afgelopen jaren hebben we heel veel tijd geïnvesteerd in de verbetering van onze grond. We moesten ook wel. Door de jarenlange toepassing van kunstmest en stalmest liep de productie en kwaliteit van onze gewassen hard achteruit.  De groenten werden ziek. En in de zomer lag alles slap”.  Bodemmonsters wezen uit dat de grond enorm verzadigd was met nitraat, natrium en fosfaat. Ook was er in de grond sprake van een storende laag en een dichtgeslagen grond. Wat dan ook weer een slechte waterhuishouding opleverde.

Strategie

Afgelopen jaren hebben de ondernemers een combinatie van maatregelen getroffen om de grond te verbeteren. Cor: “de combinatie zorgt voor de verbetering van de grond. Het gaat om het totaalpakket. Na twee jaar investeren in de grond is het wel tijd om te oogsten. Dat wil zeggen dat we nu de aandacht op de teelt gaan leggen. Dat deze aanpak werkt, hebben we afgelopen jaar gezien. In de warme zomer van 2018 stonden onze bonen onder glas er super bij. We gaan voor een duurzame teelt met een gezond gewas van goede kwaliteit. Omschakeling naar biologisch is niet ons doel. Als het echt nodig is willen we kunnen bijsturen ”.

Hoe ziet die strategie er dan uit? Er worden regelmatig grondmonsters genomen.

De grondmonsters geven sturing aan de te nemen strategie. Afhankelijk van de uitslag van de grondmonsters wordt er eerst veengrond en compost toegepast. Door de compost worden sporenelementen gemengd die ontbreken in de grond.  Vervolgens telen ze één of enkele malen een groenbemestermengsel. Het voordeel van het mengsel is gevarieerde doorworteling van de teeltlaag en het stimuleren van de bodembiologie.  Diepwortelende gewassen in het mengsel zorgen ook voor het doorbreken van de storende lagen.

Compost en groenbemester mengsels stimuleren ook het bodemleven. Na de groenbemesterteelt passen de ondernemers ook nog diverse producten toe om het bodemleven te stimuleren. De ondernemers benadrukken dat het een behoorlijke omslag is in werken. Voor kwekers is het belangrijk dat ook in een project als ‘duurzame teelt, gezonde producten’, de informatie eenvoudig en simpel te begrijpen moet zijn.  “we komen uit een tijd van kunstmest, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Dan is het in het begin behoorlijk lastig om op basis van de grondmonsters te bepalen welke producten toe te passen”.

 

Toekomst

Langzamerhand krijgen de ondernemers deze nieuwe manier van telen onder de knie. Esther geeft aan dat ze de ervaring met compost, groenbemestermengsels en bodemverbeteraars langzaam in de vingers beginnen te krijgen.  Esther: “de nieuwe teeltstrategie gaan we uitrollen in de diverse afdelingen. We zien een grote toegevoegde waarde in deze strategie. Niet alleen wat betreft de kwaliteit van onze producten. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat er minder onkruiddruk is. We ervaren het als een hele omschakeling, maar gezien de resultaten willen we dit volhouden. Met deze manier van telen denken we de komende 15 jaar goed vooruit te komen.