Op 22 augustus vond de demomiddag Fruitteelt in het kader van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ plaats. De dag werd georganiseerd op het innovatieve Fruitbedrijf Wouters in Reijmerstok. Een kort interview met de ondernemer achter dit mooie bedrijf in het Limburgse heuvelland, Roger Wouters.

Het bedrijf is ontstaan uit de bedrijven van de beide grootouders van Roger.  Oorspronkelijk was er sprake van twee gemengde bedrijven die zich steeds meer gingen specialiseren. Op dit moment is het een combinatie van diverse teelten: appels, peren, hop, bieten, gerst, tarwe en mais.

Binnen de teelten maakt Wouters gerichte keuzes: “de fruitteelt is een echte aanbod markt. Als fruitteler moet je, je staande houden in een concurrerende markt met lagere prijzen. Het opbouwen van ketenconcepten kan daarin een oplossing bieden.”  Met de ketenconcepten ontwikkel je meerwaarde.  Wouters legt daarom ook de focus op de conceptrassen, zoals Junami, Jolly Red en Morgana. Deze rassen zijn niet overal verkrijgbaar en door licenties beschermd.

Wouters “daarnaast vraagt de consument van de teler dat hij duurzaam onderneemt en teelt. De extra inspanningen die duurzaam ondernemen en nieuwe ketenconcepten vragen, moeten wel gaan leiden tot meeropbrengsten”.

De hop wordt geteeld voor Gulpener bier. Gedeeltelijk wordt de hop geleverd onder Planet Proof. Het andere gedeelte wordt biologisch geteeld.

 

Planet Proof

Wouters geeft aan dat de keuze om duurzaam te telen aan de fruittelers zelf is. Echter vraagt de retail wel levering onder Planet Proof (voormalige Milieukeur). De certificering van Plant Proof stelt bovenwettelijke eisen aan de teelt van fruit. Daarbovenop kan elke ondernemer natuurlijk bepalen hoever hij gaat met de implementatie van duurzaamheid. Volgens Wouters is het telen volgens Planet Proof heel goed te doen. Al eerder, tot 2005, teelde Wouters al onder Milieukeur. Uitdaging volgens hem is wel de balans te houden met malus en bonus punten en ook bewuste keuzes te maken als het gaat om kostenefficiëntie en effectiviteit. Als antwoord op de vraag hoe hij de toekomst ziet voegt Wouters er nog aan toe: “Plant Proof is een manier van certificeren.  Maar ons  bedrijf moet ook worden overgedragen aan de volgende generatie. Daarom is duurzaam ondernemen erg belangrijk!”.

 

Bodem en plantweerbaarheid

Wouters heeft afgelopen jaren al ervaring opgedaan met nieuwe duurzame teeltstrategieën en producten. In het kader van het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’ (gefinancierd vanuit POP3 Limburg) en de aankomende demomiddag heeft hij meer praktijkproeven aangelegd. Onder leiding van de begeleiders van het project Hans Smeets (Smeets Agroconsultancy) en Esther Hessel (Hessel Marketing & Communicatie). Zo heeft hij proeven liggen met de toepassing van mycchorhizae bij het planten, toepassing van bladbemesting. En de toepassing van diverse plantversterkers. Zowel in de appels, peren als ook in de hop. “Ik vindt het vooral belangrijk dat de toepassingen terug te zien zijn in de kwaliteit van het product. In eerste instantie kan ik het niet terug verdienen in een middelenbesparing. Voor schurft, meeldauw of vruchtboomkanker moet ik toch middelen in blijven zetten”.  De toepassing van de mycchorhizae heeft volgens Roger een betere weggroei van de aangeplante bomen gegeven. Ook de hop staat er forser bij door de toepassing van mycchorhizae.  Ook het tweede jaar deden de bomen met toevoeging het beter.  Juist in jaren met veel stress, zijn de verschillen van de toepassing van de mycchorhizae goed te zien. En dat is ook de verwachting van de toepassing van bijvoorbeeld plantversterkers. “Ik denk wel dat het werken aan plantweerbaarheid zal worden ingehaald door de wetgeving. Middelen worden verboden en werken aan plantweerbaarheid wordt meer gangbaar. Maar door nu al de benodigde ervaring op te doen, blijven we als bedrijf voorop lopen”.  Door de opgedane ervaring met Mycchorhizae heeft Wouters besloten nieuwe aanplant standaard te dompelen. Ook past hij al enkele jaren organische bemesting toe.  In de teelt van hop heeft Smeets Agroconsultancy een gewasbeschermings- en bemestingsplan gemaakt.  Wouters door de combinatie van gerichte bemesting en plantversterking in de hop een flinke reductie in het middelengebruik weten te bewerkstelligen.

Tijdens de demodag zijn diverse praktijkproeven te zien, waaronder:

  • Toepassing van bladbemesting in de perenteelt;
  • Toepassing van plantversterkers in de teelt van hop;
  • Toepassing van strategieën ter stimulering van bodemschimmels en bacteriën;
  • Toepassing van mycchorhizae bij de aanplant van appels en hop;
  • Inzaai van groenbemesters en bloemstroken.
  • Compost en leonardiet;

 

Meten is weten?

Binnen het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’, zijn de deelnemers ook begeleid in het nemen en interpreteren van grondmonsters.  “Dit geeft een zekere richting. Maar ook hier moet je volgens mij wel rekening houden met de omstandigheden: het moment van nemen. Heb je te maken met jonge bomen of al oudere bomen?  Soms zie je ook een goede groei van de peren, terwijl er naar ons idee nauwelijks water en stikstof aanwezig zijn. Soms is het niet helemaal te voorspellen en te sturen. Bij de opneembaarheid van water en de plantengroei zijn de mycchorhizae en bodembacteriën weer heel belangrijk”.

Het omschakelen naar deze duurzame teeltwijze kost volgens Wouters enorm veel energie. De keuze wanneer, wat toe te passen en de wijze van toepassen. Ook heb je vaak nog de oude en nieuwe middelen staan.  Daarnaast zijn er een aantal aantastingen, zoals Valse Meeldauw in de hop, die je echt niet kan tolereren in de teelt!  Het is steeds een kwestie van resultaat krijgen en houden, en risico’s beheersen.