Plantweerbaarheid

De basis voor een gezonde teelt ligt in de bodem. Hoe goed de grond ook is, er blijkt meer nodig te zijn voor een gezond gewas en een gezond eindproduct. Ook spelen er naast de bodem nog veel andere factoren een rol bij ziekten, aantastingen of een verminderde groei. Hoe moet je teeltstrategie er uit zien voor een weerbaar gewas? Wat moet je meten en hoe kun je praktisch bijsturen?

In het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ gaan de deelnemers aan de slag met:

  • Meten van de infectiedruk, door inzet van bijvoorbeeld QMS weerstation
  • Inzet van bladmonsters om de plantbehoefte in kaart te brengen en bij te sturen
  • Inzicht in plantbehoeften en rol van bladbemesting
  • Effectiviteit en gebruik plantversterkende producten
  • Maatregelen om infectie of ziektedruk te verlagen