Precisielandbouw is een breed begrip voor een breed pakket aan maatregelen. Binnen het project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’, komt precisielandbouw enkele malen langs. In zowel de demodagen, als onderdeel in een praktijkproef. En tijdens de diverse bijeenkomsten.

Grote variatie in percelen

Het is inmiddels helder dat er vanuit de ligging of geschiedenis van de percelen, er vaak een grote variatie in het perceel aanwezig is. In de diverse praktijkproeven is er het perceel in kaart gebracht met een bodemscanner en/ of drone.  Op basis van deze maatregelen kun je vervolgens in het veld op de variabele stukken grondmonsters nemen. Het beeld de scanner of drone, wordt dan vergeleken met de uitkomsten van de bodemanalyses. En geeft daarmee de handvatten voor plaatsspecifieke maatregelen in het veld.

Bovenstaande gegevens geven ook helderheid aan groeiverschillen in het perceel, natte plekken en andere aandachtspunten. Uiteindelijk ontstaat er een totaalbeeld van het perceel, waarmee teeltmaatregelen gericht ingezet kunnen worden.