Strategie herinplant ziekte

Eind april is bij Vruchtboomkwekerij van Montfort een proef ingezet. Doel is de inzet van een strategie om gevoeligheid voor herinplant ziekte te verminderen in de teelt van appels. Deze strategie is gebaseerd op het stimuleren van het bodemleven. En wel van zowel goede bacteriën als schimmels. Zodanig dat schadelijke organismen in de bodem geen of minder kans krijgen om de appelbomen aan te tasten. De strategie is ontwikkeld door PHC.

De komende twee jaar zal de proef worden gevolgd.