Project ‘Duurzame teelt, gezonde producten Limburg’

In het project werken meer dan 30 boomkwekers, akkerbouwers, fruittelers, groenten- en siertelers in Limburg samen aan:

 • Behoud en verbetering van de bodem
 • Sterker maken van het gewas (plantweerbaarheid)
 • Vergroten van de biodiversiteit. Zowel boven- als ondergronds.

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de EU in het kader van POP3. In het project zijn ook enkele toeleveranciers betrokken. Zij dragen met hun producten bij aan een duurzame teelt. LLTB ondersteunt het project met het onder de aandacht brengen van de demodagen via hun communicatiekanalen.

       

     

    

Activiteiten

Het project bestaat uit diverse activiteiten:

 • Praktische (veld-)bijeenkomsten over bodemverbetering en plantweerbaarheid
 • Praktische veldbijeenkomsten over biodiversiteit
 • 4 uur individuele begeleiding van de ondernemers om de kennis op het eigen bedrijf in de praktijk te brengen
 • 6 demo’s bij enkele deelnemers waar ervaring wordt opgedaan met de nieuwe strategieën

Begeleiders van het project:

 • Hans Smeets, expert bodem en boom- en vaste plantenteelt, Delphy
 • Renould Schiffelers, expert akkerbouw, Delphy
 • David van de Graaf, expert fruitteelt, Delphy
 • Herman Krebbers, expert akkerbouw en precisielandbouw technieken, Delphy
 • Esther Hessel, projectcoördinator en communicatie, Hessel Marketing & Communicatie

Groepen midden/ noord en zuid

Er bestaan twee groepen ondernemers. Eén groep in midden/noord Limburg en één groep in Zuid-Limburg. De grondsoorten en daarmee de problematieken in beide regio’s verschillen namelijk sterk van elkaar.