Op 11 oktober vindt de bijeenkomst en spuitlicentie (Veiligheid en Techniek) ‘Handvatten voor een duurzame teelt’ plaats.  Locatie: Kwekerij Botden & Van Willigen in Sambeek. Deze dag wordt georganiseerd in het kader van het POP3 Project ‘Duurzame Teelt, gezonde producten’. De middag is interessant voor vruchtboomtelers en fruittelers, boomkwekers en groentetelers.

Tijdens deze middag gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Onkruidbestrijding: welke technieken zijn effectief. Wat wordt de onkruidstrategie 2020? Toepassing van mechanische onkruidbestrijding en de combinatie van mechanisch en chemisch. Met medewerking van WUR Open Teelten, TerrazzaMC,
 • Spuittechniek en effectiviteit, onder leiding van Herman Krebbers, Delphy. Hierbij wordt ingegaan op verschil in bedekking en indringing. Demonstraties en toelichting van:
  • Amazonespuit van Coenders (met verlaagde boomhoogte en 25cm dopafstand), met medewerking van Loonbedrijf Gebr. De Boer in Lottum;
  • Hardispuit met luchtondersteuning van Homburg;
  • En CHD spuit met driftarme doppen.
 • Inzet van plantversterkers, totaalstrategie van bodemverbetering, bladbemesting en toepassing compost. Doel: gezond en weerbaar gewas. Met medewerking van:
  • Soiltech: bladbemesting en toepassing Fytaforce
  • PHC: totaalstrategie om bodemleven en bodemweerbaarheid te verbeteren;
  • Orgapower: effectiviteit van compost;
  • Van Iersel Compost: effectiviteit van compost;
 • Praktische inzet van drones en precisielandbouw technieken in de teelt.

 

Programma:

12.45:   Ontvangst met koffie en thee

13.00:   Start met inleiding Hilfred Huiting, WUR Open teelten. Huiting is expert als het gaat om de mogelijkheden en ontwikkelingen van       mechanische onkruidbestrijding.

14.00:   Vertrek naar het veld

14.30:   Op het veld, inleidingen en demonstraties.

17.00:   Einde bijeenkomst

  

Adres start bijeenkomst: Botden & Van Willigen, Zandstraat 12, 5836 AV Sambeek

Adres veldgedeelte: Lindelaan tegenover nr. 30 (Loonbedrijf Arts) in Oploo.

 

Interesse om deel te nemen? Geef u op met 190926 aanmeldformulier POP3 11 oktober 2019