Afgelopen decennia is er veel ervaring opgedaan met de toepassing van steen melen. Zo ook in het project Duurzame Teelt, gezonde producten. Steen melen zijn fijn gemalen gesteenten, vaak van vulkanische herkomst,  die onder invloed van een actief bodemleven verweren. Afhankelijk van de behoefte van de grond en gewas is in het project een keuze gemaakt voor bepaalde steen melen. Er is gewerkt met:

  • Lava, als leverancier van silicium dat een rol speelt bij de plantweerbaarheid. Silicium wordt in de celwanden ingebouwd waardoor de plant minder kwetsbaar is voor schimmels. Lava bevat daarnaast ook een mooi aandeel calcium. magnesium en kalium.
  • Zeoliet zoals actionine: hebben een groot bindend vermogen waardoor voedingsstoffen en water gebonden worden.  Maar ook bijvoorbeeld minder gewenste elementen zoals aluminium worden gebonden. De voedingsstoffen worden vervolgens langzaam aan het gewas afgegeven. Door de toepassing van zeoliet is in de aardappel demo een hogere opbrengst en meer aardappelen in een zwaardere kwaliteitsklasse verkregen. Door de metingen met de zogenaamde Hot Water Carbon methode hebben we vastgesteld dat de hoeveelheid koolstof in de grond is toegenomen in deze demo. De HWC heeft een sterke correlatie met de koolstof uit bodemleven en is dus een indicator voor de schimmels en bacteriën in de grond.
Hot Water Carbon methode als indicator voor bodemleven, uitgevoerd door ILVO