Bodemprofiel

8 maart stond in het teken van bodemprofiel kuilen en aaltjes. Tussen de buien door is er uitgebreid gekeken naar de bodemprofielen van de aardappelpercelen van Bruynen en Heesen in Kessel. Aan de hand van de bodemconditie score (bron: mijnbodemconditie.nl) is de bodem beoordeeld. De kuil in combinatie met satellietbeelden en drone beelden geeft een goed beeld van:

  • Bodemleven
  • Structuur
  • Beworteling van de aanwezige bladrammenas
  • Afwatering

Tijdens het veldbezoek is een demonstratie gegeven van de penetrologger. Met dit apparaat worden eventuele verdichte lagen gemeten en in kaart gebracht.

 

Aaltjes complexe materie

In met name midden/noord Limburg zijn er veel problemen met aaltjes. Pratylenchus penetrans, Meloidogyna hapla en Moloidogyna chitwo0diï. Natasja Poot van Eurofins Agro gaat in haar inleiding in op de aaltjesbemonstering. De levenscyclus van de aaltjes. En het effect van teeltmaatregelen zoals groenbemesters, bepaalde gewassen en braak.

Veel discussie. En dé oplossing voor deze problematiek lijkt nog niet gevonden.

 

Rol groenbemesters

Groenbemesters en groenbemester mengsels hebben een divers effect. Op bodemziekten, aaltjesaantasting. En spelen een rol bij het verhogen van organische stof. Thomas van Tetteringen van DLF ging in op de diverse groenbemesters en groenbemestermengsels. Afhankelijk van de doel dat je op je perceel wilt bereiken passen daar specifieke groenbemesters bij.  Het is niet zo maar een tussengewas. Maar een aparte tussenteelt. Waarbij de keuze van het mengsel en de aandacht bepalend zijn voor het resultaat.