Op 19 september werd de demodag ‘Bodemverbetering en plantversterking’  in het kader van het project georganiseerd. Op de kwekerij van Gebr. Seuren Rozenkwekerijen in Lottum.

Een geslaagde dag waar ruim 120 bezoekers zich lieten bijpraten over bodemstructuur, bodemleven, organische stof en compost, bodemscanners en inzet van precisielandbouw technieken.