Demodag bodem en plantversterking

De voorbereidingen voor de demodag 2018 zijn in volle gang. 19 september vindt de demodag van het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten, plaats. Op locatie van Seuren Roses in Lottum. Tijdens de middag worden de deelnemers rondgeleid langs:

 • Demo plantversterking en plantweerbaarheid: inzet van fijngemalen steenmeel als plantversterker. In teelt van rozen. Met medewerking van de firma Poortershaven;
 • Beoordeling perceel: visueel, bemonsteren en inzet precisie landbouwtechnieken
 • Demo inzet groenbemestermengsels als bodemverbeteraars
 • Demo inzet Chitosan Hydrochloride in de teelt van kruiden, met medewerking van Xpert4Growth
 • Pitches van:
  • Koppert
  • Orgapower
  • Mertens
  • PHC
  • Soiltech

   

In een aansluitend perceel zal een demomiddag van het project ‘Levende Bodem’ plaatsvinden. Diverse machines voor grondbewerking worden gedemonstreerd.

Houdt de berichtgeving in de gaten! Komende maanden ontvangt u de uitnodiging. De dag is interessant voor boomkwekers, akkerbouwers, groententelers en vaste plantenkwekers.