Nieuwe strategie zorgt voor kwaliteit appels

Het Limburgse POP 3 project heeft in de Limburgse fruitteelt bij een aantal bedrijven gezorgd voor een verandering in hun  bemesting en ziekte bestrijding strategie.

Een van de belangrijkste teelt maatregelen die er bij deelnemers zijn uitgevoerd zijn de metingen in de grond , blad en vrucht.  Bij de start van het project was de gedachte dat er voldoende Calcium in de Limburgse grond zat.  In de vruchtbare  Lössgronden was de gedachte zou er ook voldoende mineralen aanwezig zijn.

Metingen uitgevoerd op een 5-tal bedrijven gaven aan dat deze veronderstelling op een aantal percelen niet klopt.  Ook werd duidelijk dat het organische stof gehalte op een aantal percelen heel laag lag terwijl juist organische meststoffen heel belangrijk zijn.  Organische meststoffen stimuleren namelijk het bodemleven en zorgen voor het geleidelijk vrijkomen van belangrijke  mineralen voor boom en vrucht.

De inzet van micro organismen en bio stimulatoren hebben ook gezorgd voor een duidelijke verbetering.  We zien ook in 2020  weer nauwelijks zonnebrand en het lijkt er op dat de bespuitingen gaan leiden tot een top oogst in appel en peer. De laatste metingen van het plant sap en van de droge stof in de bladeren laat zien dat we nu op optimale waarden zitten.

Bij de zoete kers hebben we gezien dat de houdbaarheid van de kersen sterk verbeterd is en dat ook in de kersen bespuitingen met organische minerale meststoffen er toe geleid hebben tot een superieure kwaliteit  en hoge opbrengst.

Een aantal kwekers die niet aan het project deelnemen denken dat de inzet van deze ‘dure’ middelen zullen leiden tot kosten verhoging.  Niets is minder waar, zo laat nu blijken.  Het is inderdaad zo dat bespuitingen met organisch minerale meststoffen duurder kunnen zijn dan de chemische middelen.  Maar de planten hebben minder stress en door juist op maat mineralen aan te voeren  steven we nu af op een topoogst van 50 tot 65 ton appels en peren per ha.  Betekend dat de opbrengsten hoger liggen dan de kosten indien de prijs van appel en peer goed blijft.

Overigens zien we dat de chemische fungiciden ook zorgen voor hoge kosten.  

We zien ook dat de nieuwe strategie er toe leidt dat er minder chemische gewas bescherming ingezet hoeft te worden en dat de deelnemers gemakkelijk kunnen voldoen aan de strenge eisen die keurmerken en afnemers momenteel stellen.

Bent U nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe strategie ?

Kom dinsdag 13-08 naar de veld dag bij Roger Wouters te Reijmerstok 

Aanmelding verplicht  Kijk op: https://limburgsegrond.nl/agenda/velddag/